Helena Fuchsová, rozená Helena Dziurová (3. června 1965 v Táboře) je bývalá česká sportovkyně-atletka, běžkyně, která se nejvíce proslavila na tratích v běhu na 400 a 800 metrů. Závodila za PSK Olymp Praha.

8. Října 2013
HRUDNÍ A BEDERNÍ PÁTEŘ A SOUVISLOSTI S BOLESTMI
HRUDNÍ PÁTEŘ A SOUVISLOSTI BOLESTÍ   Obratel TH 1 -- bolesti brnění v ...

 • Titulní strana
 • Biografie
 • Týdeník
 • Služby
 • Galerie
 • Partneři
 • E-shop
 • Objednejte se
 • Kontakty
 • Cesta: HF » Týdeník » 2/2015 » «zpět

 • 3/2011
 • 4/2011
 • 10/2011
 • 3/2012
 • 12/2012
 • 12/13/2012
 • 2/2013
 • 3/2013
 • 4/2013
 • 5/2013
 • 6/2013
 • 7/2013
 • 1/1/2014
 • 3Ú2014
 • 4/2014
 • 5/2014
 • 6/2014
 • 2/2015
 • 3/2015
 • 4/2015
 • 5/2015
 • 3/2016
 • 1/2017
 • 2/2015

  Sebevědomí

   

  Sebevědomí je obrazem současné úrovně naší sebeúcty. Jsme sebevědomí, když se máme rádi, když jsme spokojení s tím, kým jsme, jací jsme, co dokážeme. Když jsme přesvědčení o tom, že jsme hodni uznání a lásky druhých. Stabilní vysoká úroveň sebevědomí je důležitá jak pro trénink, tak pro závod. Není ovšem neobvyklé, že se sportovec nachází v situaci, kdy jeho sebevědomí kolísá a může se dokonce změnit v silné pocity sebeobviňování. Proto je třeba znát zdroje vlastního sebevědomí a s jejich pomocí takovéto situaci čelit!

   

  Jaký je sebevědomý sportovec

  1. Sebevědomý sportovec si myslí, že může… a snaží se o to! Je stále motivován dosáhnout cíle a být nejlepším, jakým jenom může být. Při sledování svého cíle se kontroluje a cítí se sám se sebou spokojen.

  2. Sebevědomý sportovec používá pozitivní vnitřní instrukce a vyhýbá se tomu, aby své schopnosti shazoval. Dopřává si kreativní představy sebe sama radujícího se z vítězství, sebe sama úspěšného. Rád a často sní o tom, čeho by mohl a chtěl dosáhnout.

  3. Vždy se zaměřuje na úspěšné zvládnutí tréninku nebo závodu a neztrácí energii strachem z toho, že bude závodit špatně, nebo přílišným hloubáním nad negativními následky případného neúspěchu.

  4. Sebevědomý sportovec rád poznává své limity a možnosti zlepšení. Má odvahu přenést se přes to, že bude zklamán.

  5. Sebevědomý sportovec se připravuje pouze na úspěšné závody. Každý závod je pro něj úspěchem, protože je příležitostí učit se.

   

  Zdroje sebevědomí

  Aby jste se mohli bránit kolísání sebevědomí, je třeba poznat to, co vám ho shazuje i to, co vám ho pomůže zvednout. Zkuste si zaznamenat na papír myšlenky, pocity a chování, které mají tendenci narušovat vaše sebevědomí před tréninkem nebo závodem. Pusťte se i do hlubších sfér – hledejte a snažte se rozpoznat věci, které v těchto situacích naopak vaše sebevědomí posilují.

  Zdrojem sebevědomí pro vás mohou být vlastní schopnosti, zkušenosti, úsilí, které jste do přípravy investovali, závazky, stav kondice, vedení dobrým trenérem, podpora blízkých lidí, pocit fyzické atraktivnosti i COKOLIV jiného. Pokud se na závod nebo trénink takto připravíte, bude se vám lépe bojovat – se sebou samým i se soupeři.

   

  Pár námětů pro zlepšení sebevědomí

  Zbavte se negativních myšlenek a pocitů o sobě.

  Pracujte na svých snech a motivaci pro trénink – musíte vědět, kvůli čemu dřete – a musíte vědět, že to opravdu chcete.

  Naučte se znát své silné stránky.

  Nezapomínejte na své malé úspěchy (třeba zlepšení techniky). Započítejte je k úspěchům, nezapomeňte se za ně pochválit a být na ně hrdí.

  Pamatujte, že ne všichni ve vašem okolí si jsou plně vědomi obrovského úsilí, které vkládáte do tréninku. Ale vy jste! Za své úsilí a úspěchy si zasloužíte chválu – nezapomeňte se pochválit a odměnit.

  Vyhněte se nebo se chraňte před negativními výroky či komentáři ostatních. Zvláště pokud cítíte, že něčí poznámky jsou spíše destruktivní než konstruktivní kritikou.

   

  Zkuste se nad těmito náměty zamyslet, je totiž velmi povzbudivé a uspokojivé prožít si občas pocit sebevědomí! Sebevědomí je velmi užitečné – a nemyslíme tím nafoukanost nebo primadonství. 

   Nádech, výdech

   

  Necítíte se před závodem dobře? Svírá se vám hrdlo, bolí vás na hrudi, cítíte tlak v žaludku, točí se vám hlava nebo se cítíte ospalí – máte trému? Zdá se vám, že se nemůžete pořádně nadechnout? Trému prožívá každý jinak, ale většině lidí může proti jejím příznakům alespoň trochu pomoci právě dýchání, věc tak přirozená, že si na ní vzpomeneme pouze tehdy, když s ní není něco v pořádku.

   

  Jak dýcháme ve stresu

  Pokud máte před startem trému, pravděpodobně dýcháte rychleji než normálně, mělce a krátce, občas se vám dech jakoby zastaví a musíte se na dýchání soustředit, dýcháte pouze do hrudníku. Špatné dýchání způsobuje napětí, které se šíří do celého těla, narušuje koordinaci a pravděpodobně zhorší váš výkon (u gymnastky si to jistě dovedete představit, u plavců, běžců a triatlonistů se zhoršuje startovní reakce, trvá déle, než „se rozjedou“ a zbytečné napětí svalů také spotřebovává víc energie, než je nezbytně nutné).

  Dobrou zprávou je, že dýchání je poměrně dobře ovlivnitelné vůlí, takže správně dýchat se můžete naučit. Správné dýchání má uklidňující vliv na psychiku, pomáhá vám dopravit do svalů správné množství kyslíku potřebného k výkonu a zlepšuje odbourávání zplodin vznikajících při svalové práci. Při plavání, běhu i jízdě na kole se zkušení sportovci nechávají v dýchání „vést“ rytmicky vykonávaným pohybem a většinou tedy dýchají správně, ale pokud jste slabší plavec nebo běžec, jistě si vybavíte, jaké potíže vám dýchání způsobuje, jak vám naopak rytmus narušuje.

   

  Dýchání do břicha

  Dýchání do břicha, takzvané brániční dýchání, je základní relaxační dovedností, kterou se jistě dokážete naučit. Můžete ho použít kdykoliv a kdekoliv jako obranu proti dotírajícímu stresu. Obzvlášť vhodné je pro lidi, u kterých se tréma projevuje nepříjemnými pocity nebo bolestmi v oblasti břicha.

  Jak se mu naučíte? Začněte v lehu na zádech, položte se na rovnou, tvrdší podložku, dlaň jedné ruky položte na břicho a zkoušejte dýchat tak, aby se vám ruka zvedala a klesala (prostě s nádechem vystrkujete a s výdechem zastrkujete břicho). Postupně by jste měli cítit při nádechu mírné napětí, při výdechu příjemné uvolnění v břišní oblasti a celém těle. Zkoušejte dýchat pravidelně, rytmicky, dýchejte tímto způsobem tak dlouho, dokud nepocítíte, že napětí je pryč. Soustřeďte se na vlastní dech, při tomto cvičení by jste neměli usnout! Pokud tuto dovednost zvládáte v leže s rukou na břiše, zkuste ji uplatnit v sedě, ve stoje, na povel. Řídit by vás teď měl hlavně pocit uvolnění po správně provedeném nádechu a výdechu. Tréma někdy bývá tak všezahrnující pocit, že se vám ani nechce soustředit se na něco jiného. Pokud v takovémto okamžiku dokážete alespoň  na chvíli zaměřit pozornost na dech, máte vyhráno.

   

  Pro pokročilé

  Naučte se dýchat rytmicky. Nádech, dýchejte při něm do čtyř (nebo do tří či do pěti, podle toho, jak se budete cítit), zadržte dech a počítejte do čtyř, výdech, počítejte do čtyř, po vydechnutí vydržte opět napočítat do čtyř. Postupně začnete jasněji vnímat, že při nádechu a následném zadržení dechu ve vás napětí vzrůstá, při výdechu se  naopak uvolňujete, vaše tělo těžkne. Důležité je, že si uvědomíte, že napětí můžete vydechnout, dostat ho ze sebe – pouhým soustředěním se na dýchání. Zkuste i jiné poměry nádech výdech, třeba 2:1 nebo 3:1, naučte se rytmus dechu vědomě zpomalit i zrychlit, stále tak, aby vám to bylo příjemné!. Nemá cenu se přemáhat a úporně snažit, při relaxaci je lépe nechat věci plynout a dát si více času. 10-15 minut dýchacího cvičení denně vám pomůže relaxovat, nabrat nové síly, zlepšíte funkci plic, protáhnete si a uvolníte břišní a mezižeberní svaly. Pokud opravdu dobře nacvičíte ovládání vlastního dechu, můžete tuto dovednost využít i v situaci velmi napjaté, například před startem důležitého závodu.

   

  3 minuty do startu: jak dýchám?

  Moc rychle a mělce, nebo pomalu, až je vám z toho na usnutí? Minuta do startu: Pokud potřebujete uklidnit, párkrát se velmi zhluboka nadechněte se zaměřením na výdech, vymyslete si k tomu nějaké klíčové slůvko, třeba: „klidně!“ „soustředím se!.“ Pokud jste moc v klidu, všechno je vám jedno, zkuste se párkrát rychle a silně nadechnout a vydechnout. Čím lépe budete svůj dech ovládat, tím kratší dobu vám bude trvat dosažení požadovaného stavu.

   

  Mistrovství

  Pokud by vás zajímalo, jak dále zlepšit ovládání vlastního dýchání, přečtěte si něco o józe nebo východních bojových uměních, které s dechem pracují. Pravděpodobně narazíte (mimo jiné) na pojem dechová vlna, což je plné dýchání s využitím celé kapacity plic: s nádechem začíná vzduch proudit postupně do břicha, hrudníku až nahoru pod klíční kosti, výdech začíná opět „od břicha.“  Pokud sledujete takto dýchajícího člověka, vidíte vlnu probíhajícího nádechu a výdechu. Při učení se musíte nejprve naučit dýchat do jednotlivých částí (pomáhá kontrola rukou) a pak se pokusit nádech spojit – nebo vlastně rozložit – do jednoho pohybu. Jisté je, že pokud se soustředíte na provedení dechové vlny, na trému vám už čas nezbývá.

  Zkusíte to? Tak se soustřeďte: nádech, výdech…

  CarollinumBotanicusZlaté ručičkyVertigoSaminaAteliér ImpalaSTYLEnew.czRestaurace Historie Atletika t‡bor Diplomatick‡ akademie fitoneacademy jeunesse uchuranu atp martin vojacek fajnviktoria skola treneru