Helena Fuchsová, rozená Helena Dziurová (3. června 1965 v Táboře) je bývalá česká sportovkyně-atletka, běžkyně, která se nejvíce proslavila na tratích v běhu na 400 a 800 metrů. Závodila za PSK Olymp Praha.

13. Září 2017
HESU KEMP
Sportovní kemp HESU podzim: 19. - 22. 10. 2017Čt, Říj 19, 201715:00  Ne, Říj ...

17. Července 2017
NĚCO MÁLO O MĚ NAPSALI
Helena FuchsováTOPICS:Helena Fuchsová; POSTED BY: ROSDAN NOVEMBER 3, 2015 ...

20. Května 2017
PAŘÍŽ MS V HOKEJI 2017/FOTKY
pár fotek z MS 2017 -neskutečný zážitek,  rozhodčí se stali mými přáteli , ...

3. Března 2017
VÝSTAVA V GALERII U ZLATÉHO KOHOUTA
VÝSTAVA GALERIE  U ZLATÉHO KOHOUTA 5.3. OD 17.00 2017 VYSTAVUJI ZDE 3 OBRAZY  ...

27. Ledna 2017
GAIA CERVIKEL
moje kamarádka je z Turecka, z Istanbulu a pravidelně navštěvuje na ...

20. Prosince 2016
HESU KEMP SUŠICE
   HESU KEMP V SUŠICI ŘÍJEN 2016     ...

14. Října 2016
POHÁDKA PRO EMU
 FILM  POHÁDKA PRO EMU A ZDE JE KLIP OD MICHALA HRŮZY     Michal ...

7. Dubna 2016
HOST DO DOMU
„Práce pošťačky mě bavila,“ říká olympionička Helena Fuchsová. „Být na vzduchu ...

3. Února 2016
BASKETBALOVÉ NADĚJE
 Opět pro vás máme foto pozdravy z Kempu basketbalových nadějí. Tentokrát pro ...

15. Října 2015
ČTI DOMA WWW.CTIDOMA.CZ
Sport mi dal vůli vstát a pokračovat, když jsem padla na hubu,“ rozhovor s ...

19. Června 2015
Jiří Novotný
Atletické tréninky s Helenou Fuchsovou 

2. Dubna 2015
Trénink Tadeáš Hejda
Trénink s tadeášem Hejdou   https://youtu.be/bQKyhA5-N78

26. Září 2014
DOVOLENÁ -OSTROV GOZO
DOVOLENÁ NA GOZU BYLA FANTASTICKÁ A ZDE JE PÁR INFORMACÍ O OSTROVĚ Gozo, ...

3. Července 2014
Triatlon ME Rakousko
http://www.youtube.com/watch?v=Aq_pQFzrcN4&feature=em-upload_owner   ...

26. Prosince 2012
Pachelbel Canon in D Major fantastic version, classical music ...
    Nádherná skladba pro Vás k poslechu. Tato skladbu mám moc ...

27. Února 2014
VÝŽIVA PODLE 5 PRVKŮ
PĚT ELEMENTŮ Energetický kruh života a prevence zdraví, podle tradiční čínské ...

8. Října 2013
HRUDNÍ A BEDERNÍ PÁTEŘ A SOUVISLOSTI S BOLESTMI
HRUDNÍ PÁTEŘ A SOUVISLOSTI BOLESTÍ   Obratel TH 1 -- bolesti brnění v ...

25. Září 2013
KRČNÍ PÁTEŘ
  KAŽDÝ DEN ZDE NAPÍŠI SOUVISLOTI NEMOCÍ U KRČNÍ , HRUDNÍ A BEDERNÍ PÁTEŘE    ...

30. Března 2013
GAIA -HOME DESIGN
MĚLA JSEM TU ČEST POMOCI JEDNÉ ZAJÍMAVÉ ŽENĚ, KTERÁ JE ZNÁMÁ JAKO HOME ...

14. Března 2013
ANALOGIE ANEB OBDOBY V ČÁSTECH TĚLA
ANALOGIE NEBOLI OBDOBY V ČÁSTECH TĚLA   ORGÁNY MAJÍ ANALOGICKÉ ...

24. Března 2012
Kyselé prostředí v organismu
« zpět Jak udržet kyselé a zásadité látky v těle v rovnováze POKUD NEJSI ...

24. Března 2012
Posturální a fázicky systém
vztah posturáiního a fázického systému Důsledky svalové nerovnováhy - kloubní ...

 • Titulní strana
 • Biografie
 • Týdeník
 • Služby
 • Galerie
 • Partneři
 • E-shop
 • Objednejte se
 • Kontakty
 • Cesta: HF » Týdeník » 5/2015 » «zpět

 • 3/2011
 • 4/2011
 • 10/2011
 • 3/2012
 • 12/2012
 • 12/13/2012
 • 2/2013
 • 3/2013
 • 4/2013
 • 5/2013
 • 6/2013
 • 7/2013
 • 1/1/2014
 • 3Ú2014
 • 4/2014
 • 5/2014
 • 6/2014
 • 2/2015
 • 3/2015
 • 4/2015
 • 5/2015
 • 3/2016
 • 1/2017
 • 5/2015

   

   Pamatuj si, že jsi mi velmi drahý. Remember, you are very dear to me.

  • Láska buď je a nebo není. Neexistuje nic jako trochu lásky nebo více lásky. There is either love or no love. There is no concept of little love or more love.

  • Modlitba může změnit cokoli a všechno. Prayer can change anything and everything.

  • My jsme architekty vlastního osudu. We are architects of our destiny.

  • Velké pravdy jsou prosté. Great truths are simple.

  • Není žádná osoba, jenom osobnosti. There is noperson, only personalities.

  • Život je to, co je. Life is, as it comes.

  • Absence lásky je hlavním zdrojem všech problémů. The absence ofLove is the root cause of all problems.

  • Vidět, znamená být svobodný. To see is to be free.

  • Zatímco posuzování stahuje dolů, láska povznáší. As judgement gows down love goes up.

  • Vy jste hnací silou pro reakce ostatních. You are the fuel for the other person’s response.

  • Všechno spolu souvisí. Vše co děláte,ovlivňuje všechno ostatní. All things are connected. Whatever you do,affects everything else.

  • Člověk si není vědom bolesti,kterou způsobuje druhým. Man is ignorant of the pain hecauses others.

  • Začněte tam,kde jste, ne tam, kde chcete být. Start from where you are,not where you want to be.

   Utrpení nespočívá ve faktech, ale pouze ve vašem vnímání.  Suffering is not in the fact, but only in your perception.

  • Život není třeba chápat, je třeba ho prožívat. Life is not to be understood,it has to be lived.

  • Zatímco přesvědčení svazuje, prožitek je osvobozující. While belief is binding, experience is liberating.

  • Dokonalost není koncept, spočívá ve vidění všeho jako dokonalé. Perfection is not a concept, it is in seeing all things as perfect.

  • Nenechte situaci rozhodovat o vašem stavu, nechte váš stav určit situaci. Do not let the situation determine your state, let your state determine the situation.

  • Zázraky nejsou porušením přírodních zákonů, jenom se řídí vyššími zákony. Miracles are not violations of natural laws,but they merely follow higher laws.

  • Život je tím, co z něj uděláte, školou, bitevním polem, anebo hernou. Life is what you make of  it, a school, Battlefield, or a playground.

  • Život je výprava za poznáním sebe sama. Life is a quest to know oneself.

  • Souzení a hodnotící proces způsobují utrpení ve vztazích. Judgement and evaluatory process cause suffering in relationships.

  • Žena má přirozený smysl pro zájem a péči. Když se v ní tyto kvality probudí, má moc transformovat svět. Women naturally have a sense of concern and care. When these qualities are awakened in her, she has the power to transform the world.

  • Láska je nejvyšší stupeň zájmu. Love is the highest degree of concern.

  • Plně prožívat naše každodenní aktivity je pravou esencí života. Žít je smyslem života.   To completely live through our day-to-day activitiesis the very esence of life. To live is the purpose of life.

  • Probuzení je pozorování vnitřního dialogu.  Awakening is watching the inner dialogue.

   

   Kde není žádné učení je stagnace. Where there is no learning there is stagnation.

  • Následuj hlas svého srdce v konání čehokoliv. Follow your heart to do any action.

  • Všechny myšlenky, slova a skutky mají své důsledky. All thoughts, words and deeds have consequences.

  • Všechny věci se v čase mění. All things keep changing in tim

    Ve vztazích nejde jenom o to spolu vycházet. Jde o to mít vztah bez strachu nebo viny. Relationships are not merely about getting along. It is to relate without fear or guilt.

  • Dokonalost je, když plyneme s tím co je. Perfection is in going along with what is there.

  • Snaha být přirozený neznamená být přirozený. Trying to be natual is not being natural.

  • Abyste byli vědomí, musíte být k sobě autentičtí. To become aware you must be authentic to yourself.

  • Na obsahu nezáleží, to pozornost a vědomí  jsou důležité. Content is not important it is atention & awareness that matters.

  • Stáváte se tím co prožíváte. You become what you experience.

  • Bez humoru se může hledání spirituality stát dlouhou a bolestivou záležitostí. Without humor the search for spirituality can be long and painful affair.

  • Pravá moudrost je uvědomit si svou nevědomost. Knowing your ignorance is real wisdom.

  • Minulost je mrtvá; budoucnost je nenarozená. To co je, je pouze přítomnost. Past is dead;future is unborn. What is there is only the present.

  • Jeden z největších darů co můžeš někomu dát je dar pozornosti a lásky. One of the greatest gifts you can give anyone is the gift of attention and love.

  • Úspěch není předurčen, je to výsledek vašich reakcí na výzvy, které vám život předkládá. Success is not predetermined, but the result of responses to the challenges that life throws at you.

  • Procházíte neustálou proměnou, protože celý vesmír je proces. You are changing every moment because the whole universe is a process.

  • Čím více si uvědomíte ruku milosti ve svém životě, tím víc jí přicháží a je jí nekonečné množství. The more you recognize the hand of grace in your life, the more it arrives and there is no end to it.

  • Žádní dva lidé nevnímají svět stejně. No two people see the world alike.

  • Pro vztah s vaším dítětem je nejlepší se občas dítětem stát. The best way to relate to your child is to sometimes become a child yourself.

  • Každá příhoda, událost nebo dění má božské načasování, božský řád a je božsky naplánováno. Every incident, event or happening has a divine timing, a divine order and is divinely planned.

  • Každá doměnka je lež. All assumption is a lie.

  • Život je požehnání. Life is a Benediction.

  • Za strachem je svoboda. Beyond fear is freedom.

  • Nejlepší vztah je ten, ve kterém je vaše vzájemná láska větší, než vaše vzájemné potřeby. The best relationship is one in which your love for each other exceeds your need for each other.

  • Naše největší radosti, bolesti a nejlepší zážitky, ty všechny pochází z našich vztahů. Starejte se o ně dobře. Our greatest joys, pains and best experiences, they all come from our relationships. Nurture it well.

  • Rituály pomáhají prosadit hodnoty, které přinášejí naplnění. Rituals help to uphold values that bring fulfillment.

  • Naučte se rozlišovat nezaujatost od lhostejnosti. Learn to distinguish between detachment and indifference.

  • Všechny problémy nemohou být vyřešeny, některé se musí rozplynout. All problems cannot be solved, some have to be dissolved.

  • Život je úplný pouze tehdy, když živíte lásku ve všech jejích formách. Life is complete only when you nurture love in all its forms.

  • Stres je v podstatě v mysli. Stress is basically in the mind.

  • Pokud sami sebe nekonfrontujete, nemůžete růst. If you do not confront yourself, you cannot grow.

  • Automatický běh všeho je krása života. The automaticity of everything is the beauty of life.

  • Všechny problémy ve vztazích mohou být dosledovány zpátky ke zranění. All problems in relationships can be traced back to hurt

   

   V bezmocnosti, mysl je tichá a otevírá se Milosti. In helplessness, the mind is silent and opens itself to Grace.

  • Být duchovní, je být šťastný. To be spiritual is to be happy.

  • Jakmile srdce kvete, je tam láska. Once the heart flowers there is love.

  Život je množina možností. Life is a set of possibilities.

  • Vnitřní růst je „celý“ o tom, být v pokoji s tím, jaký jsi. Inner growth is all about being at peace with what you are.

  • Většinu našich problémů si vytváříme sami. Most of our problems are self-created.

  •  Jakmile se změní vnímání, zkušenost se také změní. Once the perception changes, experience also changes.

  • Cokoli děláte s vnitřní integritou, je dokonalé. Anything you do with inner integrity is perfect.

  • Osoba s vděčností může držet vizi a dovést ji až do konce. A person with gratitude can hold a vision and lead it to completion.

  • Objevit „svou“ roli v Božím stvoření a práce pro toto naplnění, je nejvyšší blaženost bytí. To discover one’s role in God’s creation and work to fulfill it, is the most blissful existence.

  • Pustit zranění je odpuštění. Letting go of hurt is forgiveness.

  • Nesnaž se být něčím, čím nejsi. Do not try to be something that you are not.

  • Manifestuješ to, čeho se bojíš. You manifest what you fear.

  • Celý proces duchovního růstu je konfrontace se sebou samým. The Whole process of spiritual growth is confronting oneself.

  • Porovnávání vede k selhání inteligence. Comparison leads to failure of inteligence.

  • Nejste schopni přijmout ostatní, protože nejste schopni přijmout sami sebe. You are not able to accept the others because you are not able to accept yourself.

  • Ty jsi neznámým sám sobě. You are a stranger unto yourself.

  • Mysl věčně buď komentuje nebo sní. To vám nikdy nedovolí prožívat. Mind always either comments or dreams. It never allows you to experience.

  • Vy jste vaše minulost a minulost zabarvuje vaši přítomnost. You are your past and past colors your present.

  •Nejjednodušší cesta jak být šťastný je pomáhat druhým. The simplest way to be happy is to help others.

  •Ten druhý je pro tebe, abys rostl. The other is for you to grow.

  •Pouze tehdy, když přestanete myslet, budete schopni prožívat vše tak, jak to je. Only when you transcendent thought, you will be able to experience everything as it is.

  • Když jste šťastni, tak nemůžete zraňovat druhé.When you are happy you cannot cause harm to others.

  • Utrpení není nic jiného než „přenášení“ minulých událostí našeho života. Suffering is nothing but the „carry over“ of the past events of our life.

  • Všimnout si brzy malých změn ti pomůže přizpůsobit se větším změnám, které mají přijít.  Noticing small changes early helps you adapt to the bigger changes that are to come.

  • Jsi tak velký, jak věříš, že jsi velký. You are as big as you believe you are.

  • Jednota není náboženství nebo víra. Jednota je vnitřní stav. Oneness is not a religion or  faith. Oneness is an inner state.


  CarollinumBotanicusZlaté ručičkyVertigoSaminaAteliér ImpalaSTYLEnew.czRestaurace Historie Atletika t‡bor Diplomatick‡ akademie fitoneacademy jeunesse uchuranu atp martin vojacek fajnviktoria skola treneru